Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 


 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2021, ca. 200 medlemmar varav ett fåtal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen. Vi tar gärna emot fler intresserade!


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 02 december 2021 11:51

 •  Senast ändrat:

  2021-09-30: Nytt protokoll
  2021-09-03: Uppdat verksamhet:
  2021-09-17: Rapport från årsmötet
  2021-10-13: Nytt mötesprot.
  2021-11-15; div mindre uppdat.
  2021-11-25: Kalendern uppdat.

  Årsmöte 2021(2021-09-17)
  Under kvällen 16. september kunde äntliggen Kamratföreningen genomföra ett årsmöte för de sedan länge uppskjutna verksamhetsåren 2019 och 2020.
  Tyvärr var antalet deltagande medlemmar i likhat med tidigare år lågt och endast en liten handfull hade hörsammat kallelsen, dock kunde mötet genomföras
  och läggas till handlingarna varefter verksamheten äter är i fas. Under ledning av mötesordföranden Göran Jonsson betades mötesdagordningen av och bjöd inte på
  några oväntade överraskningar. Presenterade rapporter godkändes av mötet och ansvarsfrihet beviljades av mötet för berörd tid. valberedningen hade genomfört
  ett bra arbete så valberedningens förslag köptes utan ändringar och mötet avslutades varefter kaffe och sedvanlig smörgåstårta kunde intas. För styrelsen väntar
  nu närmast ett styrelsemöte den 30. september så även ett konstituerande möte genomförs.
   
 • Kontrollera din medlemsavgift! (2021-05-28)
  Kontrollera att våra noteringar om betalda medlemsavgifter stämmer med dina noteringar! Nu runt årsskiftet genomför vi en stor revidering
  sv vårt medlemsregister då vi plockar bort de som inte betalat sin medlemsavgift för 2020. Detta gör vi för att i huvudsak spara portokostnader eftersom
  Postnords portoavgifter nu börjar nå närmast hutlösa nivåer! Vår föreningstidning kostar idag 22:- att skicka ut, sedan tillkommer tryckkostnad och övriga
  framställningskostnader. Därför hoppas vi att våra medlemmar verkligen betalar sin medlemsavgift som ju idag utgör den inkomst föreningen har!
   
 • Vad händer i föreningen? (2021-09-29)
  Nu känns det som om livsandarna börjar vakna igen efter det senaste ett och halva årets påtvingade sysslolöshet! Vi kan börja planera och återstarta föreningens
  verksamhet, något som faktiskt pågått sedan tidiga våren, dra igång våra styrelsemöten igen och planera för en ny museisäsong samt allt annat som fått ligga vilande sedan Coronainbromsnigen. Tack och lov har vi klarat oss från alla illasinnade virus och fått förbli friska under tiden. Allt föreningsrelaterat arbete har bedrivits från våra hem men från nu kan vi även ses runt ett bord.
   
 • Medlemsavgifter (2021-07-17)
  Nytt år och detta betyder att det är dags för årsavgiften för ditt medlemskap i F 4 Kamratförening. I likhet med de senaste åren är avgiften för
  2021 150:- som du gärna får betala i god tid före 1. april 2021, som är senaste datum för inbetalning Du betalar som vanligt till bankgirokoknto:5048-6885,
  Ange gärna ditt medlemsnummer som referens
  Kolla medlemsmatrikeln HÄR
  Nu hittar du senaste utgåvan av vår medlemsmatrikel på länken ovan. Detta innebär att de medlemmar som inte finns upptagna i denna inte betalat sin medlemsavgift
  för åren 2018 och 2019 och alltså inte kommer att få tidningen eller andra utskick från oss. Vill du kvarstå som medlem är det bara att betala in de saknade medlemsavgifterna!

   
 • E-postadresser
  Vi har noterat att många uppgivna e-postadresser i vårt medlemsregister inte är giltiga längre, därför är det bra om du kollar att vi har rätt adress noterad på dig!
  Detta gör du enklast genom att kolla uppgifterna i medlemsregistret. Skicka oss en ändring om vi har fel uppgifter.
 • Öppethållning på kansliet under 2021 (2021-09-04)
  Nu har vi så sakteliga börjat återgå till normala rutiner igen! Detta innebär att det finns verksamhet i våra lokaler vid Teknikland enligt samma rutiner som före "Coronauppehållet"
  ( torsdagar från ca 12:30: och fram till ca 15:30). Flyg & Lotta har även återstartat sina arbetsdagar (torsdagar). 
  Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B + allmänna frågor) 
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (Våra handlingar och dokument)
  Tord Andersson    070-372 95 92 (förrådsställda delar av våra samlingar)
   
 • Projekt J32B  (2021-01-26)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 levererades till F 1 1960 och därefter övertogs det av F 4 1966,
  hade senast flugits vid målflygdiv och byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   Återställningsarbetet är nu i princip avslutat (endast detaljer återstår).  Flygplanet  förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Flyg-& Lottamuseet kan numera visa upp världens just nu enda bevarade och i originalskick från 1960-talet (Förutom målningen) bevarade
  J 32B
  . Projektet J 32B är nu att anse som avslutat och resterande "justeringsarbeten" utförs efterhand som det är lämpligt.
  Hittills har drygt 2000-mantimmar lagts på återställningen av flygplanet.
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2021-05-19)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
  Glöm inte bort att du även kan låna DVD-filmerna om fpl. 29, 32, 35 och 37 som vi har i vårt bibliotek!
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2021-08-08)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #24.
  Vid våra olika aktivteter försöker vi så långt som möjligt subventionera priserna för att så många som möjligt skall kunna deltaga.
         

Tidningen:
 
Frösö lägerblad  Nu är #31 utskickad. Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#32) som kommer ut 30/6, 2022, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 1/6 2022

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

150:- till BG: 5048-6885
Följande gäller: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i
  färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter
  30/7 respektive 15/11.

 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek
Här har du hela listan!


 

  
  
 Passa på att låna böcker ur vårt välfyllda bibliotek!
just nu har vi 753 publikationer registrerade!

Nyinkommet till vårt BIBLIOTEK:

Nu har vi även fått in den alldeles nya boken om J29 TUNNAN till vår bibliotek!
En helt nyproducerad bok skriven av Mikael Forslund och utgiven av SMB.
(Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek)
Även den senaste boken om J35 Draken, av samma författare har
landat in i vår samling.

Vi har även köpt in Bernt Törnells senaste böcker FLYGPLATSBOKEN  del 1 och  del  2 till vårt bibliotek.

Biblioteket får du tillgång till varje helgfri torsdag mellan 13:00 och 15:00!

 
 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

 
 
 

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 02 december 2021 11:51