Postadress: c/o Anders Falk Benskedsvägen 11 831 61 ÖSTERSUND     E-post: info@f4kamratforening.se

 I  HISTORIA MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


J29F vid fd. militärrestaurangen   


Minnesstenen som avtäcktes 2005-06-21     Foto Kamratföreningen
 

 


J35D vid fd. militärrestaurangen   

 


 

 

Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det
svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.

F 4:s huvuduppgift var att utbilda insatsförband (Flygförband) och personal (inklusive värnpliktiga) så att de uppfyllde de krav som ställdes för att i väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende.
Jämtlands flygflottilj lades (som flygflottilj) ned den 30 juni 2005 som en följd av riksdagens beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Från detta datum övergick flottiljen till att vara AO F 4 (avvecklingsorganisation F 4). Avvecklingen var slutförd den 30 juni 2006, då flottiljens flagga halades för sista gången.

F 4 Kamratförening bildades 1945, för att gå i vila under femtiotalets början. 1981 återupplivades kamratföreningen och har sedan dess genomfört en aktiv verksamhet, genom skapande av förbandsmuseum, resor, vår- och julfester.
I
och med nedläggningen av flottiljen så är F 4 Kamratförening ett forum för att bevara F 4:s minne och historia samt vidmakthålla tillhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal och övriga av föreningen intresserade. Föreningen har idag 2019, ca. 200 medlemmar varav ett 10-tal arbetar aktivt inom Militärmuseiföreningen och i samverkan med Svensk flyghistorisk förening  Jämtland/Härjedalen.


  Nyheter och notiser

I MÖTESPROTOKOLL I BUTIKEN I

  Senast ändrad: 18 augusti 2020 16:06

 • Senast ändrat:

  2020-06-22: Uppdatering
  2020-06-26: Sommarhälsning 2020
  2020-07-30: Medlemsregister uppdat.
 • Sommaren 2020 (2020-06-26)
  Ödets nycker är outgrunderliga! Först skall vi som anses utgöra en riskgrupp låsas in och förbjudas att deltaga i det allmänna vardagslivet,
  Nu har vi dessutom drabbats av en värmebölja som fullständigt tar musten och kraften ur våra kroppar. Nätterna medför att sovandet måste ske med
  öppna fönster, alla tillgängliga fläktar gående på högsta varvtal och med en stor vattenflaska i högsta beredskap för att förebygga ett annalkande
  värmeslag! Nu får vi bara hoppas att ni alla har klarat er från Comvid-19 så att vi kan återgå till normala rutiner så snart som möjligt.
  Alla som betalt sin medlemsavgift i föreningen bör nu ha fått Frösö lägerblad #28 i sin brevlåda, hittills har inga tidningar kommit i retur.
  Lite trist är det dock att Teknikland måste hålla stängt i sommar, men vi kommer tillbaka med nya krafter 2021!
  Ha en fortsatt fin sommar (får gärna vara med normal temperatur)
   
 • Teknikland säsongen 2020
  På grund av rådande Coronaläge har beslutats att hålla Teknikland stängt hela säsongen 2020!

  Vi hälsar våra besökare välkomna åter säsongen 2021

   
 • Föreningens bibliotek (2020-05-04)
  Så här i Corona-tider kan det kanske vara ett bra tillfälle att ta del av det som finns i vårt bibliotek!
  Där finns mycket som du förmodligen finner mycket läsvärt. Studera vår biblioteksförteckning där du hittar alla böcker som du kan låna hem!
  I arkivet finns även ett antal DVD-filmer om våra flygsystem. När du hittat något du vill låna hör du av dig till Anders Falk så kan vi avtala en tidpunkt då vi
  kan träffas ut vid Optand.
   
 • NY flygbok om omkomna flygare
  Göran Jacobsson, mannen bakom böckerna om fältflygare, kommer inom kort med en ny bok "De som aldrig kom hem", som han skrivit
  tillsammans med flygpsykologen Alf Ingesson Thoor. Säkert mycket läsvärd. Du beställer boken via länken!
   
 • Medlemsavgifter (2020-03-21)
  Nytt år och detta betyder att det är dags för årsavgiften för ditt medlemskap i F 4 Kamratförening. I likhet med de senaste åren är avgiften för
  2020 150:- som du gärna får betala i god tid före 1. april 2020, som är senaste datum för inbetalning Du betalar som vanligt till bankgirokoknto:5048-6885,
  Ange gärna ditt medlemsnummer som referens
  Kolla medlemsmatrikeln HÄR
  Nu hittar du senaste utgåvan av vår medlemsmatrikel på länken ovan. Detta innebär att de medlemmar som inte finns upptagna i denna inte betalat sin medlemsavgift för åren 2018 och 2019 och alltså inte kommer att få tidningen eller andra utskick från oss. Vill du kvarstå som medlem är det bara att betala in de saknade medlemsavgifterna!

   
 • E-postadresser (2017-03-14)
  Vi har noterat att många uppgivna e-postadresser i vårt medlemsregister inte är giltiga längre, därför är det bra om du kollar att vi har rätt adress noterad på dig!
  Detta gör du enklast genom att kolla uppgifterna i medlemsregistret. Skicka oss en ändring om vi har fel uppgifter.
 • Öppethållning på kansliet under hösten/vintern 2020/2021(2020-08-18)
  Från 2020-06-25 tilloch med 08*-5.augusti har vi ingen bemanning på kansliet. Vill du nå oss ,prova med telefon!
  Under den närmaste tiden har vi i stort ingen verksamhet i lokalerna i Optand. Vi sköter den löpande föreningsverksamheten från resp. hem och kommer så att göra fram till faran över signaleras
  ! Därefter finns vi på plats enligt tidigare rutin. Vi finns normalt på plats på Optand  torsdagar 13:00 - 15:30. Huvuddelen av tiden får du som vill nå någon av oss söka oss hos Flyg- & Lottamuseet eftersom vi oftast jobbar med olika verksamheter där, så ring gärna före så kan vi avtala om en tid. Om du vill komma i kontakt med oss, använd telefonnumren nedan!

  Anders Falk          070-550 65 07 (Projekt J32B + allmänna frågor) 
  Christer Nordlund 070-342 98 20 (Våra handlingar och dokument)
  Tord Andersson    070-372 95 92 (förrådsställda delar av våra samlingar)
   
 • Projekt J32B  (2019-08-18)
  Sedan 1997 har en J32 varit deponerad vid Flyg- och Lottamuseet. Flygplanet med individnr. 32601 levererades till F 1 1960 och därefter övertogs det av F 4 1966, hade senast flugits vid målflygdiv och byggdes  där om till version 32E. Fpl var i detta skick då det överlämnades till museet dock var den elektroniska utrustningen avlägsnad.
  Eftersom flygplanet flugits vid F4 och då som en J32B (D01),  togs beslutet att återställa flygplanet till det skick och den utrustningsnivå det hade under 60-talet.
  Medlemmar i Kamratföreningen med erfarenheter från J32-tiden har tagit på sig ansvaret för detta arbete, ett arbete som efter att vi fått alla tillstånd från FVM, har pågått sedan 2012,
   Återställningsarbetet är nu i princip klart (endast detaljer återstår).  Flygplanet  förevisas med standardbeväpning på vänster sida (akan, Rb24 och jrakkapsel m/57).  fpl. har även fungerande inner- och instrumentbelysning. Flyg-& Lottamuseet kan numera visa upp världens just nu enda bevarade och i originalskick (Förutom målningen) varande J 32B
  .
  Projektet J 32B är nu att anse som avslutat och resterande "justeringsarbeten" utförs efterhand som det är lämpligt.
  Hittills har drygt 2000-mantimmar lagts på återställningen av flygplanet.
   

 • I vårt bibliotek finns.....(2020-04-02)
  .... mycket läsvärt. Vi har till exempel nästan samtliga utgivna flottiljböcker och böcker om de gamla flygplanstyperna.
  Här finner du en förteckning över alla våra böcker som du kan låna. Dessutom har vi alltid senaste numret av Svensk Flyghistorisk tidning.
  Tidningar utlånas normalt inte ut utan måste läsas på plats, liksom uppslagsverk och övrig referenslitteratur.
  Glöm inte bort att du även kan låna DVD-filmerna om fpl. 29, 32, 35 och 37 som vi har i vårt bibliotek!
   
 • Meddela oss adressändring!  (2013-07-28)
  När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
  Om du saknar tidningen eller annat E-postutskick från oss, kan detta vara orsaken!

  Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
  Du meddelar oss enklast via
  E-post!
   
 • Medlemskap i F4 Kamratförening ger fördelar...2013-11-02)
  Du vet väl om att det finns fördelar att hämta med ditt medlemskap i F4 Kamratförening?
  Om du skall måla om huset kan du spara riktigt stora pengar genom att nyttja vår medlemsrabatt på XL-Bygg Fresks.
  genom att nyttja rabatten får du 25% rabatt på bl a färgen!. Du erhåller rabatten genom att uppge vårt kundnummer

  som du fick i Frösö Lägerblad #24.
  Vid våra olika aktivteter försöker vi så långt som möjligt subventionera priserna för att så många som möjligt skall kunna deltaga.
         

Tidningen: (2020-06-22
 
Frösö lägerblad  Nu är de sista exemplaren av #28 utskickade! Inom en  vecka bör du ha ditt ex. i din hand! Nu hoppas vi att just DU också vill vara med att skapa nästa nummer (#29) som kommer ut 15/11, 2020, Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra. Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till ordf@f4kamratforening.se, men det går även bra nedskrivet på papper till föreningens ordinarie postadress:
c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 83161 ÖSTERSUND
Vi måste ha ditt bidrag SENAST den 1/10. 2020.

Har du inte fått någon tidning? Då har du förmodligen inte betalat din medlemsavgift!

150:- till BG: 5048-6885
Följande gäller: för att få ta del av ett av föreningen subventionerat pris SKALL innevarande års medlemsavgift vara inbetald.

 

 Här till vänster kan du läsa senaste nummer av Frösö lägerblad i
  färg!
 Vi har av utrymmesskäl tagit bort tidigare nummer av tidningen. I
 fortsättningen kommer bara det senaste numret att läggas ut, efter
  30/7 respektive 15/12.

 • Tidigare utgivna nummer kan beställas mot portokostnad eller hämtas på vårt kansli
 

BOKTIPSET:

Läsvärt från vårt välförsedda bibliotek
Här har du hela listan!


 

  
  
 Passa på att låna böcker ur vårt välfyllda bibliotek!
just nu har vi 737 publikationer registrerade!

Nyinkommet till vårt BIBLIOTEK:

 Nu har vi även fått in den alldeles lnya boken om J29 TUNNAN till vår bibliotek!
En helt nyproducerad bok skriven av Mikael Forslund och utgiven av SMB.
(Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek)

Även dessa är nyinkommna:

   

Vi har även köpt in Bernt Törnells senaste bok FLYGPLATSBOKEN till vårt bibliotek.

 
 

 


Övrigt:

 

 

 

                

Lyssna till Jämtlands flygflottiljs marsch

15
 
 

                      
                        webbmaster

Copyright © 2006 F4 Kamratförening. Vinjettfoto: Anders Falk
Senast ändrad: 18 augusti 2020 16:06