F 4 historia
 I  MUSEUM  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER
I flygplan på F 4 l BYGGNADER PÅ F 4 l
 
Jämtlands flygflottilj har en lång historia och var vid sin nedläggning 2004, Flygvapnets äldsta flottilj.
Vid 1925 års försvarsbeslut beslöts att vad som tidigare varit arméns respektive marinens flygväsenden skulle slås samman i en ny försvarsgren, Flygvapnet.
Flygvapnet organiserades i fyra flygkårer och en flygskola - den 4:e Flygkåren placerades på Frösön.
I och med försvarsbeslutet 1936 ombildades 4. Flygkåren till Kungl. Jämtlands flygflottilj

Jämtlands flygflottilj, F 4, hade sitt ursprung i 4. Flygkåren, som sattes upp den 1 juli 1926 på Jämtlands regementes fd. lägerplats på Frösön - "Frösö läger",vilka varit förlagda på platsen från 1682 till 1910då man flyttade till I 5 kasernområde.
Därmed var också F 4 samtida med Flygvapnet och efter försvarsbeslutet 1996 även Flygvapnets och Sveriges äldsta flygflottilj.
Den 30 juni 2005 upphörde den militära flygverksamheten vid Frösö läger, efter 79 år och den 30 juni 2006 halades den tretungade flottiljflaggan för sista gången. Därmed hade flygvapnet lämnat Frösön efter 80 år!
Tidigt 2010 lämnade även F 4 Kamrtförening och förbandsmuseet, sina lokaler vid Frösö Läger för att flytta in i de nybyggda lokalerna vid Teknikland vid Optands flygfält.
År 1936 omorganiserades 4. Flygkåren till Kungliga Jämtlands flygflottilj, F 4. Samtidigt blev flottiljen lätt bombflygflottilj och beväpnades med tre divisioner B4 Hawker Hart.


B 4 A Hawker Hart

    J 26 Mustang

År 1947 avslutades störtbombarepoken och flottiljen ombeväpnades till jaktflygflottilj i och med tillförandet av J26 Mustang.

Flygplan som varit i tjänst på F4 sedan dess och fram till flygtjänstens avslutande, finns förtecknade HÄR.

Här hittar du:  Flottiljchefer genom åren

Åter till startsidan