F 4 Förbandsmuseum
HISTORIA  BLI MEDLEM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER


F 4 Museum i Fältskärsbostaden 1986 - 2006

Historik

Förbandsmuseet invigdes i samband med flottiljens 60-årsjubileum 1986 och var då placerat i det gamla Frösö lägers äldsta byggnad. den gamla Fältskärsbostaden.
I samband med flottiljens avveckling blev museet "bostadslös" och byggnaden utrymdes under 2006. Vad som kommer att hända med byggnaden vet vi inte. Det finns intressenter som vill överta och flytta denna upp till "Stocketitt", en lösning som vi helt stöder.
Byggnaden är Frösöns äldsta byggnad med anor från 16-1700-talet.
För närvarande är förbandsmuseets materiel nedpackad och förrådsställd i väntan på flytt till det nya Garnisonsmuseet, som börjar byggas i anslutning till
Jämtlands Flyg- och lottamuseum under våren 2008.

Nuläge

Inventeringen av museets samlingar är nu i genomförd. Fortfarande kvarstår att slutföra inventering och katalogisering av alla textdokument, men detta avser vi att ägna kraften åt under hösten och våren/sommaren 2009.
Arbetet med att tömma Fältskärsbostaden är avslutat och vi har lämnat byggnaden för gott.
En del materiel har deponerats i Flyg- och lottamuseet, huvuddelen är dock förrådsställt i tillfälliga lokaler vid F 4. Rean till hösten 2009 är det dags att flytta ut till Ope med en del av våra sammlingar, hur mycket avgörs av vilka förrådsmöjligheter vi kommer att få därute.


Olle Backström och Tord Svensson inventerar dokument... och Christer Nordlund registrerar.

Nytt museum planeras i Optand

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, vars grundarföreningar består av: Kamratföreningen Norrlandsartilleristerna (A 4), Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes kamratförening (I 5), Kungl. Jämtlands flygflottiljs kamratförening (F 4) och Kamratföreningen Arméns tekniska officerare (ATS), planerar i samarbete med Jämtlands läns museum, länsorgan och olika organisationer, ett militärmuseum i Optand.  

Utöver militärmuseets utställningar, som skall synliggöra Jämtlands läns militära kulturarv, planerar Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) att ur ett nationellt perspektiv bevara krigsflygfältet Optand samt att etablera ett mobiliseringsförrådsmuseum inom området. 

Museet och övriga militära miljöer skall utgöra ett av flera besöksmål inom ramen för Länsmuseets utveckling av ”Optand Teknikland” som är ett samarbetsprojekt med idag etablerade aktörer på Optand.   

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län

Föreningen som drivs på ideell basis har till ändamål att:

  • tillvarata, vårda och levandegöra det militära kulturarvet genom att bl.a. etablera och utveckla ett militärmuseum i Optand,

  • sprida kännedom om Jämtlands läns försvarshistoria och att i övrigt bedriva verksamhet som som främjar ovanstående ändamål

Föreningen har sitt säte inom fd F 4-området (fd Basstaben K25), samgrupperad med kvarvarande militär verksamhet i Östersund (Fältjägargruppen och Försörjningsenheten Östersund). Inom fd flottiljområdet disponerar museiföreningen även förrådsutrymmen (kall- och varmförråd), arkiv samt fordons- och pjäsuppställningsplatser under tak.

Museiföreningen kommer from 2009 att kunna erbjuda medlemmar forskarplatser med tillgång till militärhistorisk dokumentation.Jämtlands Flyg- och lottamuseum

Flyg- och lottamuseet i Optand utanför Östersund visar flygplan och miljöer från
F 4 
genom tiderna


Museet kunde invigas 1994 efter ideella insatser av medlemmar i Svensk Flyghistorisk 
Förenings lokalavdelning i Jämtland/Härjedalen. I museet finns flygplan och övrig 
materiel med anknytning till F 4, bl. a. SK 16, J 29 Flygande tunnan, J 32 Lansen, 
J 35 Draken och samtliga versioner av Viggen (AJ S 37, JA 37, SK 37); 
därtill civila flygplan som exempelvis en av fåtalet bevarade GV-38. En unik 
mässmiljö från krigsåren innehåller även Sveriges enda lottamuseum.


Museet är öppet för guidad visning under juni, juli och augusti tisdag - lördag kl 10-17.

Åter till startsidan

 


F 4 Museum förrådsställt

 

 

 

 


Flyg- och lottamuseum