Bli medlem
HISTORIA  MUSEUM  KONTAKT  LÄNKAR GÄSTBOK  HISTORIEARKIVET  I BILDGALLERI I KALENDER

Här är vår "rekryteringssida" när det gäller nya medlemmar.

Du som har varit anställd vid F 4, Du har väl gått med i Kamratföreningen?
Om inte, gå med och hjälp oss att bevara minnet av Jämtlands flygflottilj!

Medlemmar i föreningen kan följande bli:

"Militär, civil och värnpliktig personal samt frivilligpersonal, som tjänstgjort vid flottiljen 
kan bli medlem i föreningen. Här utöver kan personer med speciell anknytning till flottiljen, 
familjemedlemmar till ovannämnda personal, eller sådana som varit flottiljen till tjänst söka medlemskap".

Hur gör jag för att bli

 medlem?

Betala in medlemsavgiften till bankgirokonto  5048-6885 och ange:
- ditt namn
- din postadress
- din E-postadress (om du har sådan)

Medlemsavgiften är för närvarande 150:- / år

 

Du kan även anmäla dig som medlem genom att skicka ett mail innehållande de ovan efterfrågade uppgifterna och därefter sätta in medlemsavgiften
på föreningens bankgirokonto.

 

Åter till startsidan